logo in white
Screenshot 2024-01-31 at 10.07.57

За проекта

Проектът ще създаде по-приобщаваща ПОО и бизнес среда, която насърчава равнопоставеността и подобрява намирането на работа на млади хора със слухови увреждания/глухи хора.

За 24 месеца, проекта ще разработи:

ИНСТРУМЕНТАРИУМ с протоколи, обучителни видеа, електронен въпросник, наръчници и обучителни баджове.

1
ИНСТРУМЕНТАРИУМ

ОНЛАЙН ПЛАТФОРМА, която ще съхранява всички продукти, създадени по проекта, които ще могат да се използват по време на стажуването, както и за проверка на напредъка му.

2
ОНЛАЙН ПЛАТФОРМА

ПРАКТИЧЕСКА ОБЩНОСТ, базирана на виртуални, локални хъбове (центрове), местни уъркшопи и кампании, както и препоръки за политики на ЕС.

3
ОБЩНОСТ