logo in white
Screenshot 2024-01-31 at 10.07.57

O projektu

Projekt bo ustvaril bolj vključujoče okolje za poklicno izobraževanje in usposabljanje ter poslovno okolje, ki bo spodbujalo enakost in enakopravnost, izboljšalo zaposlovanje mladih gluhih in naglušnih ter razblinilo predsodke o njihovi nizki zaposljivosti in majhnem strokovnem prispevku.

V 24 mesecih bo projekt razvil:

ZBIRKO ORODIJ s protokoli, izobraževalnimi videoposnetki, e-vprašalnikom, smernicami, projektno značko (delovni paket 2).

1
ZBIRKA ORODIJ

e-PROSTOR, ki bo vseboval tudi orodja, razvita v delovnem paketu 2, ki se bodo uporabljala pri pristopu k vajeništvu in med njegovim izvajanjem za sporočanje in preverjanje njegovega napredka (delovni paket 3).

2
e-PROSTOR

SKUPNOST PRAKS, ki temelji na virtualnih in lokalnih SREDIŠČIH, lokalnih delavnicah in kampanjah ter priporočilu politike EU (delovni paket 4)

3
SKUPNOST