Kwaliteitsstandaard voor afstandsvakopleiding voor personen met een handicap

Het nieuwe KA2-project "Quality Standard for Distance Apprenticeship for Disability-QSA4Disability", dat gefinancierd wordt door het Erasmus+ programma, heeft als doel een meer INCLUSIEF OPLEIDINGSPROGRAMMA VOOR DOVE EN SLECHTHORENDE BEROEPSONDERWIJSSTUDENTEN (14-18 jaar) in Europa te BEVORDEREN door het ontwerpen en uitbrengen van een KWALITEITSSTANDAARD VOOR AFSTANDSOPLEIDING.

Screenshot 2024-01-29 at 11.01.41

Over het project

Het project heeft tot doel de werkgelegenheid voor doven en slechthorenden te bevorderen door middel van een leerprogramma dat opener en inclusiever is gemaakt is, dankzij de formulering en invoering door Europese bedrijven en organisaties voor beroepsonderwijs en -opleiding van een Europees kwaliteitskader/standaard voor transnationaal en afstandsonderwijs voor doven.

Lees meer

Doel

Het uiteindelijke doel van het project is het bevorderen van een meer inclusief leerprogramma voor mensen met een gehoorbeperking in Europa door het ontwerpen en uitbrengen van een kwaliteitskader/standaard voor transnationale en afstandsleerervaringen.

Screenshot 2024-01-31 at 09.28.56

Dit project zal

BIJDRAGEN

aan het creëren van een inclusieve (leer-) omgevingomgeving die gelijkheid en gelijkwaardigheid voor mensen met een handicap bevordert.

VERBETEREN

van de arbeidsbemiddeling van jongeren met een handicap, door de obstakels aan te pakken waarmee zij worden geconfronteerd bij het zoeken en vinden van een baan.

ONTKRACHTEN

van de mythes met betrekking tot de problemen van gehandicapte leerlingen bij het vinden van een baan door het creëren van een kwaliteitsnorm die gehanteerd moet worden om een positieve transnationale (afstand-) leerlingervaring te ontwikkelen.

Doelgroepen

De directe doelgroep van dit project is

Screenshot 2024-01-29 at 12.17.15
Dove en slechthorende beroepsopleiding studenten (leeftijd 14-18 jaar)
Screenshot 2024-01-29 at 12.17.44
EU Bedrijven
Screenshot 2024-01-29 at 12.23.01
Beroepsopleiding organisaties