Създаване на нов стандарт за дистанционна форма на чиракуване за хора с увреждания

Финансиран от програма Еразъм+ на ЕС, проект QSA4Disability – "Създаване на нов стандарт за дистанционна форма на чиракуване за хора с увреждания", има за цел да СЪЗДАДЕ ПО-ПРИОБЩАВАЩА СТАЖАНТСКА ПРОГРАМА ЗА УЧЕНИЦИ СЪС СЛУХОВИ УВРЕЖДАНИЯ в Европа, чрез създаване на качествен международен стандарт за стажуване.

Screenshot 2024-01-29 at 11.01.41

За проекта

Проектът има за цел да насърчи наемането на работа на хора с увреждания в слуха/глухи хора, чрез създаване на по-отворени и приобщаващи стажантски програми, благодарение на изготвянето и приемането от европейски компании и организации за ПОО на Европейска рамка/стандарт за качество за международно стажуване.

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ

Цели

Основната цел на проекта е да насърчи по-приобщаваща стажантска програма за хора с увреждания в слуха/глухи хора е Европа, чрез създаване на качествен международен стандарт за стажуване.

Screenshot 2024-01-31 at 09.28.56

Проектът ще

ДОПРИНЕСЕ

за създаването на приобщаваща среда, която да насърчава справедливостта и равенството за хората с увреждания.

ПОДОБРИ

намирането на работа на млади хора с увреждания, като се обръща внимание на бариерите за намиране на работа, пред които са изправени.

РАЗСЕЕ

митовете, свързани с трудностите при намирането на работа на стажанти с увреждания, чрез създаването на стандарт за качество, за да се развие позитивен международен опит за стажуване.

Целеви групи

Основната целева група на проекта е:

Screenshot 2024-01-29 at 12.17.15
УЧЕНИЦИ СЪС СЛУХОВИ УВРЕЖДАНИЯ
Screenshot 2024-01-29 at 12.17.44
ЕВРОПЕЙСКИ КОМПАНИИ
Screenshot 2024-01-29 at 12.23.01
ПОО ОРГАНИЗАЦИИ